IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

PROSTJOV - FTL Prostjov

logo FTL Prostjov
web dopravce: www.ftl.cz FOTOGALERIE

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 PV 70–88   PV 81–58  
IKARUS 280.10 PV 57–31   PV 65–02   PV 71–08  

Typ: Ikarus 280.08 SPZ: PV 81-58 EV. .: nem
VYROBEN: 1983 VYAZEN: 2003
VYPRAVEN (SMR): MHD
POZNMKA:


vnitek vozu

Han

Nov nemocnice

echvky


echvky

echvky

echvky

Hlavn Ndra


Hlavn ndra

Nov nemocnice

Nov nemocnice

Nov nemocnice


Han

Hlavn ndra

Hlavn ndra

interir vozu

ikarus
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv