IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...
Ikarus 280 je legendrn kloubov autobus, kter brzd esk silnice od roku 1974. Zde naleznete zkladn charakteristiky tohoto autobusu. Pro zatek snad vodn vta z "Nvodu k obsluze a drb":
Autobusy skupiny 200 jsou pouvny v mnoha zemch svta. Vyrbn variace, vzhledem k rznm dopravnm pedpism objednvajcch zem a v dsledku jejich klimatickch podmnek jsou velmi rozlin.
Clem tto smrnice je souhrnn zpracovn vech variac pouit a drby, ze kterch si ven zkaznk doke vybrat vhodn smrnice pro svj typ.
Pesn dodren smrnice napomh k dlouhmu a neruenmu provozu, zvyuje ivotnost autobusu a poet dosaench kilometr.

Pejeme vm hodn radosti a dobr cestovn s naimi autobusy IKARUS.
Do eskoslovenska a poslze eska a Slovenska byly nakupovny vhradn kloubov autobusy Ikarus 280.08 (mstsk 4dveov) a 280.10 (linkov dvoudveov). Do R pak byly v roce 1997 jet zakoupeny 2 mstsk vozy Ikarus 280.87. Na Slovensku tohoto typu nakoupili vce a v Bratislav k nim pibyly jet Ikarusy 283, kter maj del karoserii.
Do obou zem t byly dodvny modernj vozy ady 300, 400 a E.
Bli informace o historii vroby autobus znaky Ikarus naleznete na strnkch www.ikarusbus.cz
zkladn technick parametry Ikarusu 280.08
Technick daj hodnota
Max. celkov dlka (mm) 16500
ka vozov skn (mm) 2500
Vka vozov skn (mm) 3160
Max. pedn pevis (mm) 2460
Pedn pevis (mm) 2410
Rozvor nprav (mm) 5400 / 6200
Zadn pevis (mm) 2410
Max. zadn pevis (mm) 2440
Hmotnost vozu (kg) 12500
Poet mst k sezen 37
Poet mst k stn 103
Celkov obsaditelnost 140
Motor RBA-MAN D 2156HM6U *)
Poet vlc 6
Objem vlc (cm3) 10350 *)
Vkon 141,2 KW/2100/1 min 192 k *)
Poznmky: *) Pozdj dodvky mly vkonnj motory, u kterch se tyto parametry li
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv