IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

PROSTJOV - FTL Prostjov

logo FTL Prostjov
web dopravce: www.ftl.cz FOTOGALERIE

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 PV 70–88   PV 81–58  
IKARUS 280.10 PV 57–31   PV 65–02   PV 71–08  

Typ: Ikarus 280.10 SPZ: PV 71-08 EV. .: nem
VYROBEN: 1988 VYAZEN: 12 / 2000
VYPRAVEN (SMR): Plumlov, Hamry
POZNMKA:


Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, ul. Vrahovick


Mostkovice

Plumlov

Prostjov, autobusov ndra

ikarus
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv