IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...
Na map jsou zobrazena msta, kde byly provozovny Ikarusy 280 po 1.1.2002. V souasn dob ji Ikarusy 280 nejsou na Slovensku v pravidelnm provozu. Vbrem pod mapkou si mete zobrazit stav provozu Ikarus 280 ke konkrtnmu datu (msta, kde v t dob ji Ikarusy nebyly provozovny budou zobrazena edou barvou).

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv