IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...

PROSTJOV - FTL Prostjov

logo FTL Prostjov
web dopravce: www.ftl.cz FOTOGALERIE

PEHLED VOZ


IKARUS 280.08 PV 70–88   PV 81–58  
IKARUS 280.10 PV 57–31   PV 65–02   PV 71–08  

Typ: Ikarus 280.10 SPZ: PV 65-02 EV. .: nem
VYROBEN: 19?? VYAZEN: 10 / 2003
VYPRAVEN (SMR): vojensk doprava Prostjov - Perov
POZNMKA: prosinec 2000 peazen na linku Prostjov - Plumlov


gare FTL

Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, autobusov ndra


Prostjov, ul. Plumlovsk

Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, autobusov ndra


Prostjov, autobusov ndra

Prostjov, blzko autobusovho ndra

Prostjov, autobusov ndra

ikarus
© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv