IKARUSY

u�ivatel: nep�ihl�en
...::: p�ihl�en� :::...
...::: registrace :::...
Krom Ikarus 280 zakoupili et dopravci i nkolik voz jinch typ. V tomto pehledu jsou zahrnuty pouze vozy, kter jsou/byly provozovny na pravideln linkov osobn doprav.

ada 300 ada 400 ada 500 ada E
ada 300 ada 400 ada 500 ada E

Comett Plus Tbor TAA 32–06   TAA 32–07   TAA 49–99   TAL 30–04   TAL 30–39  
DP Dn 181   182   183   184   185  
DP K. Vary 328   329   330   331   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   350   351   352  

Typ: Ikarus 412.02 SPZ: TAA 32-06 EV. .: nem
VYROBEN: 1996 VYAZEN:
VYPRAVEN (SMR): MHD
POZNMKA:


nm. Fr. Kika*

Klokoty, tona

Klokoty, tona

Klokoty, tona

© 2000-2009 IKARUSY.NET - ���en� materi�l� z t�chto str�nek bez svolen� p��slu�n�ho autora je zak�z�no. | XHTML 1.0 Strict | nv